Zostava XXXXIX. horského zboru (XXXXIX. Gebirgs-Armeekorps) počas bojov na území Slovenska a Moravy 1944 – 1945

 

(spracoval Tomáš Hofírek)

 

Bojová cesta XXXXIX. horského zboru v rámci 1. tankovej armády (1. Panzerarmee) viedla od jesene 1944 do jari 1945 naprieč celým územím Slovenska od jeho východných hraníc až po Moravu. Jeho zostava sa samozrejme (ako to bolo v nemeckej armáde bežné) podľa potreby a okolností menila (okrem tzv. zborových jednotiek). Nasledujúca tabuľka prináša stručný prehľad jeho zloženia k jednotlivým mesiacom.

 

16. september 1944: 100. Jäger-Division
  ung. 13. Infanterie-Division
  101. Jäger-Division
  ung. 6. Infanterie-Division
   
13. október 1944: 101. Jäger-Division
  100. Jäger-Division
  168. Infanterie-Division
   
5. november 1944: 101. Jäger-Division
  100. Jäger-Division
  254. Infanterie-Division
  97. Jäger-Division
   
26. november 1944: 101. Jäger-Division
  100. Jäger-Division
  Gruppe Generalleutnant Thielmann [1] (254. Inf.Div., 97. Jäg.Div.)
   
19. február 1945: KGr. 545. Volks-Grenadier-Division
  3. Gebirgs-Division
  4. Gebirgs-Division
  78. Volks-Sturm-Division [2]
  KGr. 320. Volks-Grenadier-Division
   
1. marec 1945: ung. 16. Infanterie-Division [3]
  320. Volks-Grenadier-Division
  4. Gebirgs-Division
  78. Volks-Sturm-Division
   
12. apríl 1945: 320. Volks-Grenadier-Division
  Gruppe Oberst Bader [4]
  ung. 16. Infanterie-Division
  304. Infanterie-Division
  253. Infanterie-Division
  3. Gebirgs-Division
   
30. apríl 1945: 320. Volks-Grenadier-Division
  253. Infanterie-Division
  ung. 16. Infanterie-Division
  Gruppe General Klatt [5]
  3. Gebirgs-Division
  97. Jäger-Division
   
5. máj 1945: 271. Volks-Grenadier-Division
  76. Infanterie-Division
  153. Infanterie-Division
  97. Jäger-Division
  3. Gebirgs-Division
  4. Gebirgs-Division

 

Poznámky:

[1] Generálporučík Alfred Thielmann bol veliteľom 254. pešej divízie.

[2] Ľudová útočná divízia (Volks-Sturm-Division alebo aj Volks-Sturmdivision) – špecifický názov odkazujúci na tradíciu 78. útočnej divízie. Vznikol premenovaním 78. ľudovej granátnickej divízie. V starších prácach chybne označovaná ako „divízia Volkssturmu“.

[3] Časti maďarských jednotiek bývali v tomto čase obvykle podriadené nemeckému veleniu (napr. 320. divízii ľudových granátnikov).

[4] Plukovník Robert Bader dočasne velil 304. pešej divízii, neskôr 97. jágerskej divízii.

[5] Generálporučík Paul Klatt bol veliteľom 3. horskej divízie.

 

Vysvetlivky:

Gebirgs-Division – horská divízia

Infanterie-Division – pešia divízia

Jäger-Division – jágerská divízia

KGr. (Kampfgruppe) – bojová skupina

ung. Infanterie-Division – maďarská pešia divízia

Volks-Grenadier-Division- ľudová granátnická divízia/divízia ľudových granátnikov

 

Zdroje:

HINZE, Rolf: To the bitter end. The final battles of army groups North Ukraine, A, Centre, Eastern front 1944-1945. Solihull, 2005, s. 202 – 204.

TESSIN, Georg. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939 – 1945. Band 2. Frankfurt/Main, 1966, s. 8.